Vierpaardjes Venlo

Reactie op "Integrale probleemanalyse" | Facebook | Nieuwsbericht | Filmpje | Brandbrief | "Een dreigend Infarct" | Motie SP, GL en LK | Gevaar Butadieen | 1974 | Contact | Twitter

VVD | CDA | PvdA | SP | GroenLinks | Lokale Democraten |

flyer Vierpaardjes

Omwonenden Vierpaardjes maken gehakt van de "integrale probleemanalyse"

Omwonenden van de Vierpaardjes hebben een zeer kritsche reactie geformuleerd op de "integrale probleemanalyse" die het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft geproduceerd als aanloop naar een oplossing voor de problemen op de Vierpaardjes. Het is een document dat de titel "integraal" nauwelijks waard is, aldus verkeersdeskundige Hans Schoenmakers. De analyse gaat compleet voorbij aan de problemen nu en in de toekomst van het toenemende treinverkeer en 'vergeet' de investering van hetzelfde ministerie van 30 Mln. in het nabijgelegen Greenport Railterminal. Klik hier voor de complete reactie.

Klik hier voor het document van het Min I & M onder de titel "Integrale Probleemanalyse WP2BA" (17,5 Mb)

Vanmorgen, zaterdag 7 november was het weer raak!

Een veel te lange goederentrein kon de helling niet op.
Onervaren machinisten nemen vaak het risico en stranden in de bocht bij Hotel de Bovenste Molen omdat ze te weinig snelheid kunnen maken. Op het emplacement geld een snelheidsbeperking, dus ze kunnen geen 'aanloopje' nemen. Nu de capaciteit van het spoor op dit traject overvol is, denk men het probleem op te lossen met langere treinen.
Zie hier het resultaat: beide wissels worden geblokkeerd waardoor de tegemoetkomende goederentrein vast komt te staan, en de passagierstrein uit Roermond ook niet verder kan. De overweg is meer dan een half uur lang gesloten. Veel verkeer is het wachten beu en draait zich om voor een omweg van 3 tot 6 km. Sommige fietsers vanuit de Bovenste Molen steken toch stiekem over, vlak voor de trein langs. Er moeten vaak twee extra locs aan te pas komen om het gevaarte de berg op te duwen en dat duurt effe om dat geregeld te krijgen op zaterdagmorgen...

 

Op 30 oktober 2015 is de bewonersactie van start gegaan. We willen hiermee laten zien dat niet alleen vervoerders, bewoners, politici en rail-experts voorstander zijn van een ongelijkvloerse oplossing van het probleem Vierpaardjes, maar dat ook de gebruikers, automobilisten, fietsers en voetgangers heel dringend een veilige en duurzame oplossing voor het steeds groter wordende probleem willen.
Door bewoners is inmiddels spontaan al meer dan € 1.500,- gestort om de actiekosten te kunnen dekken.
Er is een speciaal SMS-nummer in het leven geroepen waarop u uw steun kunt betuigen door het woord "BEU" te SMS-en naar nummer 4411. Dat is gratis.
Kijk ook op onze Facebookpagina of volg ons op Twitter.
Vanaf 10 november worden er door buurtbewoners flyers uitgedeeld aan de wachtende automoblisten, fietsers en voetgangers. Download hier de flyer.

spandoek

 

2 juli 2015: Motie ingediend door Duco Hoogland (PvdA) en Betty de Boer (VVD) krijgt een kamermeerderheid waarin Provincie Limburg wordt opgeroepen plannen te ontwikkelen voor de verkeersdoorstroming en het Ministerie wordt opgeroepen om dit jaar nog actie te ondernemen.

Klik hier voor weergaven van de motie (PDF)

17 juni 2015: SpoorwegovergangVierpaardjes een van de hoofdonderwerpen bij het Algemeen Overleg Spoor van de vaste tweede kamercomissie Infrastructuur & Milieu op 17 juni 2015. Martijn van Helvert dringt nogmaals aan op een uitzonderingspositie voor de Vierpaardjes zodat bewoners niet langer in onzekerheid en onveiligheid zitten.

 


John Bongarts (vm Chef Verkeer gemeente Venlo) en Hans Schoenmakers (vm Verkeer- en Vervoersofficier Koninklijke Landmacht) hebben namens de buurtbewoners van de Vierpaardjes (Venlo Zuid enVenlo Oost) een studie gedaan naar een dreigend verkeersinfarct ten gevolge van werkzaamheden aan de Betuwelijn tot 2023. Door deze werkzaamheden wordt het aantal goederentreinen (en met name gevaarlijke stoffen) verdubbeld en in het laatste stadium zelfs verdrievoudigd (van 50 naar 160 per dag).
Beeldmateriaal afkomstig van © Omroep Venlo 2015

VVD-gedeputeerde Twan Beurskens (lijsttrekker VVD LImburg) grijpt nu de kans om het plan dat hij zelf in 2010 als wethouder lanceerde.

 

Duco Hoogland (2e kamerfractie PvdA op infrastructuur) en Eric Geurts (lijsttrekker PvdA Limburg) ondersteunen actief het plan voor ondertunneling en hebben er een aardig filmpje van gemaakt voor de Social media:

Brandbrief over de gevaarlijke situatie aan de Vierpaardjes, aangeboden aan Minister Schultz van Haegen op 12 maart 2015:

brandbrief Vierpaardjes

1974:

vierpaardjes Venlo

36 jaar later is er nog steeds niks veranderd:

Een doodnormale donderdagmiddag in april (1 uur lang gefilmd 1fps). Deze video in niet bewerkt of ge-edit. Let op: tot VIER maal toe moet er een trein passeren terwijl er auto's volledig onbeschermd tussen de spoorbomen gevangen staan. Tijdens de ochtend- en middagspits is dit een normaal verschijnsel. Statistisch gebeuren de de meeste dodelijke treinongevallen bij overwegen (suïcides niet meegerekend).
Toch telt deze drukkespoorwegovergang op dit moment NIET mee als risicofactor voor het berekenen van de veiligheid in het Basisnet.

Wethouder Jos Teeuwen (CDA) heeft al in november 2014 aan de bel getrokken en duidelijk gemaakt dat er een onhoudbare situatie ontstaat in de komende jaren:

vierpaardjes

 

De fracties van SP, GroenLinks en Lokale Democraten hebben gezamenlijk een motie ingediend in de Gemeenteraad van Venlo om extra vaart te zetten achter de uitvoering van het tunnelplan:

 

Voor diegene die zaterdag 3 april 2010 niet hebben kunnen luisteren naar Omroep Venlo Radio hier een internet-link naar een live-stream van het radioprogramma met PvdA raadslid Wouter Schenk en VVD fractievoorzitter John Heuvelings: http://www.pvdavenlo.nl/?p=405

Wil je het in hoge kwaliteit horen of opslaan, dan kun je de hele uitzending als MP3 downloaden via de volgende link: http://www.megaupload.com/?d=XHE3SJLI